START


Zenon Żyburtowicz – reporter i artysta fotografik.
Podróżnik. Członek Académie Internationale de Lutèce w Paryżu, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury i Związku Polskich Artystów Fotografików.
Fotografował dla „Schweizer Illustrierte” i wiedeńskiego „Die Ganze Woche”.